Žiadosť o pôžičku alebo úver

Vyplnenie žiadosti Vám zaberie len pár minút. Pre bezproblémové spracovanie Vašej žiadosti, prosíme vypĺňať  Vaše údaje pravdivo a dôsledne. Po spracovaní formulára Vás budeme kontaktovať. Ďakujeme za Váš záujem. 

Zabezpečenie nehnuteľným majetkom

OSOBNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA
VÝŠKA ÚVERU A OST. INFORMÁCIE
Mám záujem o TYP splácania:

(napr. Banka , Nebanková spol., exekúcia, dlh na nájomnom atď.)

INFORMÁCIE O ZAKLADANEJ NEHNUTEĽNOSTI

Nehnuteľnosť sa nachádza:

Foto nehnuteľností (urýchli čerpanie úveru) - klikni "Nalistovať

  Polia s hviezdičkou sú povinné údaje.

  UPOZORNENIE - Žiadame Vás o dôsledné vyplnenie formulára a dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade uvedenia nepravdivých informácií sa vystavujete riziku zamietnutia Vašej žiadosti o úver.

  Odoslaním Vašich údajov zároveň dávate súhlas, podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracúvaním osobných údajov, ktoré boli získané za účelom riešenia finančných zdrojov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať a spracúvané údaje a doklady nebudú sprístupňované ani poskytnuté tretej strane vedenej v § 4 ods. 7 zákona.

  Na získanie úveru je potrebné spĺňať aj možnosť ručiť nehnuteľnosťou alebo osobným - nákladným motorovým vozidlom,
  po dobu splácania úveru a to spôsobom zriadenia záložného práva v časti ťarch, na liste vlastníctva alebo v prípade vozidla
  zápisom u notára do registra záložných práv. Vlastník sa nezmení – zostáva pôvodný.

  Nie je možné čerpať úver nižší ako  3 000,- Eur

  FIRMA SI VYHRADZUJE PRÁVO ROZHODNÚŤ O SCHVÁLENÍ, PRÍPADNE NESCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O ÚVER
  A NIE JE POVINNÁ UDAŤ DÔVOD ZAMIETNUTIA POSKYTNUTIA ÚVERU.