Čím zabezpečím pôžičku?

Zabezpečenie hnuteľným majetkom

Zabezpečenie hnuteľným majetkom

Záložné právo si spoločnosť zriaďuje na hnuteľný majetok dlžníka, ktoré sa po splatení pôžičky do 24 hodín stiahne. Hnuteľnosť naďalej používate bez akéhokoľvek obmedzenia.

Zabezpečenie nehnuteľným majetkom  

Zabezpečenie nehnuteľným majetkom
 

Naša spoločnosť si zriaďuje na nehnuteľný majetok dlžníka záložné právo, ktoré sa po splatení pôžičky do 24 hodín stiahne. Nehnuteľnosť naďalej používate bez akéhokoľvek obmedzenia.