Overenie vozidla. Návod ako jednoduho a zadarmo preveriť, či na kupované vozidlo nie je zriadené záložné právo.

Overenie vozidla. Návod ako jednoduho a zadarmo preveriť, či na kupované vozidlo nie je zriadené záložné právo.

Kupujete jazdené vozidlo? Ponúkame vám jednoduchý návod, ako zistíte či kupované vozidlo nemá zriadené záložné právo v Slovenskej republike. Stačí na to použiť Notársky centrálny register záložných práv na oficiálnej stránke Notárskej komory Slovenskej republiky.

Dávame do pozornosti

  • Na rôznych platených slovenských portáloch ako je www.overenie-vozidla.sk alebo www.carvertical.com/sk je možné overiť cez ŠPZ alebo VIN číslo dostupné informácie o kupovanom vozidle. Avšak zriadenie záložného práva (ťarchy) v prospech bankových a nebankových finančných inštitúcií sa dozviete iba cez oficiálny portál Notárskej komory Slovenskej republiky www.notar.sk.
  • Ak ste si nepreverili, či je na vozidlo zriadené záložné právo, je pravdepodobnosť, že o vozidlo prídete. Nakoľko vozidlo patrí veriteľovi, ktorý poskytol úver predajcovi, od ktorého ste si vozidlo zakúpili. Overením predídete zbytočným problémom (občiansko-právnym sporom) alebo prípadnemu zaisteniu vášho nového vozidla.
  • Oficiálny výpis z registra záložných práv na konkrétneho záložcu vyhotovuje notár. Vyhľadávania podľa popisu zálohu, alebo VIN čísla vozidla nemusia byť úspešné v prípadoch, ak tieto údaje neboli v takejto forme pri registrácii záložného práva uvedené.
  • V rámci našich služieb automaticky preverujeme vozidlá cez Notársky register záložných zmlúv.

Poďme na to. Začíname s preverovaním záložného práva.

Potvrďte tlačidlo POUŽIŤ VYHĽADÁVANIE
Kliknite na Notársky centrálny register záložných práv

3. krok k overeniu vozidla

Výborne, práve ste sa dostali na podstránku, kde si vyhľadáte záložné právo. Každú informáciu zadávajte vždy samostne, nie súbežne inak výsledok vyhľadávania nebude úspešný.

Vyhľadávate podľa: 

a) popis zálohu: treba vložiť VIN číslo vozidla

b) meno dlžníka: ak je vozidlo evidované na fyzickú osobou

c) IČO dlžníka: ak je majiteľom spoločnosť

d) VIN číslo vozidla: ukáže iba registrácie od roku 2023  

3. krok k overeniu vozidla

Zapamätajte si

Pri kúpe vozidla si vždy overte cez notársky register, či na vozidlo nie je zriadené záložné právo alebo či uz neprebieha začatie výkonu záložného práva t.j. odobratie vozidla z titulu neplatenia dlžnej sumy veriteľovi.

*Registrácia začatia výkonu záložného práva, je začiatok hľadania vozidla, jeho odobratia a uskladnenia po dobu 30 dní počas ktorej má dlžník čas na úhradu vyčíslenej pohľadávky z titulu uzatvorenej úverovej a záložnej zmluvy. Až po 30-tich dňoch, môže veriteľ vozidlo odpredať za obvyklú cenu.

 

Vyberte si hneď teraz

Výhodná a bezpečná pôžička, už od 5 000 €.
Bez sprostredkovateľa!

na mesačné splátky

ale vráťte až o 1 rok

pôžičku vrátite na konci