Pôžičku vrátite na konci, mesačne splácate len úrok

Z požičanej sumy platíte mesačne len dohodnutý
úrok
a istinu na konci (dĺžka splácania TYP 3).

Vypočítajte si pôžičku

Požičaná suma:

Suma: 000 €

3 000 €20 000 €


Mesačný úrok:

Splátka sa po celú dobu splácania nemení

Poznámka: Pri preukazaní vyššej bonity, možnosť zníženia mesačnej splátky. 
Pôžičku máte možnosť predčasne ukončiť alebo dodatkom predĺžiť o ďalšie mesiace alebo roky. 

Reprezentatívny modelový príklad

Príklad: požičiate si 10 000 eur pri tomto type splácania

Na účet spoločnosti Financ partners zaplatíte dohodnutý úrok, podľa nariadenie NBS. Doba splácania je ľubovolná. Je na dohode pri uzatvorení úverovej zmluvy medzi oboma stranami, aký sa dohodne termín vrátenia pôžičky, ktorú si požičiavate pri podpise zmluvy. Počas trvania úveru je doba splatnosti meniteľná. Podpísaním dodatku k zmluve, dokonca opakovane, až kým nebudete mať možnosť požičanú celú sumu vrátiť.