O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť FINANC PARTNERS s.r.o.  je významným poskytovateľom úverových finančných služieb na celom Slovensku.

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI:

 • ROK 2007
  Spoločnosť bola založená 29.05.2007 za účelom, poskytovať krátkodobé i dlhodobé spotrebitelské úvery a pôžičky fyzickým i právnickým osobám.
 • ROK 2010
  Od roku 2010 sme registrovaný v Národnej banke Slovenska, odbor útvaru dohľadu nad finančným trhom. Pričom pravidelne každé tri mesiace zasielame podrobnú správu Ministerstvu Financií-sekcia Finančnej správy, podrobný zoznam novo poskytnutých úverov v daňovom kvartály.
 • ROK 2016
  Od 1.7. 2016 nám bola udelená licencia Národnou bankou Slovenska a boli sme zaradený do zoznamu nebankových subjektov pod číslom 
  ODB-9530/2015-6
  Dňa 17.7.2018 naša spoločnosť vrátila  udelenú Licenciu č. ODB-9530/20155-6 Národnej banke Slovenska z dôvodu hospodárnosti chodu spoločnosti. Naďalej však poskytuje úvery pre podnikateľov a pre právnické a fyzické osoby (SZČO – živnostníci, Sro, a.s. a iné...) podľa  § 497 Obchodného zákonníka.
 • ROK 2017
  Od roku 2017 sa naša spoločnosť rozhodla v rámci skvalitňovania služieb a rozšírenia úverových produktov, podporovať začínajúcich podnikateľov a poskytovať úvery i na kúpu motorových vozidliel, strojov, zariadení a  technológií. 

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI:

 • ROK 2007
  Spoločnosť bola založená 29.05.2007 za účelom, poskytovať krátkodobé i dlhodobé spotrebitelské úvery a pôžičky fyzickým i právnickým osobám.
 • ROK 2010
  Od roku 2010 sme registrovaný v Národnej banke Slovenska, odbor útvaru dohľadu nad finančným trhom. Pričom pravidelne každé tri mesiace zasielame podrobnú správu Ministerstvu Financií-sekcia Finančnej správy, podrobný zoznam novo poskytnutých úverov v daňovom kvartály.
 • ROK 2016
  Od 1.7. 2016 nám bola udelená licencia Národnou bankou Slovenska a boli sme zaradený do zoznamu nebankových subjektov pod číslom 
  ODB-9530/2015-6.
 • ROK 2017
  Od roku 2017 sa naša spoločnosť rozhodla v rámci skvalitňovania služieb a rozšírenia úverových produktov, podporovať začínajúcich podnikateľov a poskytovať úvery i na kúpu motorových vozidliel, strojov, zariadení a  technológií. 

Štruktúra zamestnancov:

Jozef Bóka
konateľ spoločnosti

Bc. Andrea Barborková
vedúca útvaru vnútornej kontroly

Mgr. Nataša Kluková
ekonomické oddelenie

Členovia dozornej rady spoločnosti:

PhDr. Marcela Chalachanová

Ing. Marta Mosná

Antónia Košíková

Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť Financ Partners je moderná európska spoločnosť, ktorá sa drží zásad spoločenskej zodpovednosti.
Samozrejmosťou je  udržiavanie dobrých vzťahov so všetkými svojimi zákazníkmi. Práve povesť spoločnosti a dôvera všetkých zainteresovaných strán voči spoločnosti patrí, k tomu najdôležitejšiemu, čím môžeme disponovať. Ku všetkým svojim partnerom pristupujeme s rešpektom a so spoločným cieľom. Dôsledok toho je dlhoročná a kvalitná spolupráca, ktorá vedie ku vzájomnej spokojnosti.

Spoločnosť ako taká sa môže pochváliť tisíckami spokojných klientov, pričom sa veľakrát stáva, že klienti sa k nám po splatení úveru opätovne vracajú.

Naša spoločnosť sa zameriava na klientov,  ktorí preferujú osobný a korektný prístup. Individuálny, seriózny a diskrétny prístup je u nás samozrejmosťou. Naša spoločnosť Vám ponúka komplexné právne poradenstvo a prípadné právne zastupovanie. Vyriešime Vaše dlhy, exekúcie, nedoplatky na nájomnom. Taktiež vyplatíme iné bankové i nevýhodné nebankové úvery a pôžičky.

Vyberte si hneď teraz

Výhodná a bezpečná pôžička, už od 3000€.
Bez sprostredkovateľa!

na mesačné splátky

ale vráťte až o 1 rok

pôžičku vrátite na konci