Poznáme výhercov vianočného žrebovania!

Klienti boli vybraní náhodne formou žrebovania za účasti kompletného tímu našej spoločnosti. Žrebovalo sa z pomedzi dlhoročne verných a V.I.P. klientov. Vyžrebovaným následne náš pracovník doručil výhru priamo domov.

Šťastní výhercovia

  1. Pán výherca zo Snežnice okres Kysucké Nové Mesto
  2. Pani výherkyňa zo Žiliny
  3. Pani výherkyňa z Jacoviec okres Topoľčany
  4. Pán výherca z Dolných Obdokoviec
  5. Pán výherca z Trenčína
  6. Pani výherkyňa z Košíc

Týmto chceme vyjadriť pocit vďaky a úcty svojim klientom za to, 
že si vybrali práve našu spoločnosť a že zodpovedne pristupovali a pristupujú k svojim záväzkom.
Nesmierne si vážime svojich klientov a preto k nim po celý rok pristupujeme
s maximálnou ústretovosťou a pochopením...