Refinancovanie hypotéky najvýhodnejšie a najlacnejšie

Refinancovanie úveru znamená splatenie predchádzajúceho úverového záväzku, teda úveru či pôžičky od právnickej alebo fyzickej osoby, ktorej účelom bola investícia do nehnuteľnosti. 

Výhodou takéhoto postupu je, že si splácanie hypotéky môžete rozložiť do dlhšieho časového obdobia, prípadne získať úver s nižšou úrokovou sadzbou.

Aké je zaistenie refinancovanej hypotéky

Úver je zabezpečený zmluvným záložným právom k pôvodnej predmetnej alebo inej nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky.

Najvýhodnejšie refinancovanie

  • refinancovanie existujúceho úveru za výhodnejších podmienok
  • možnosť financovať z úveru aj neúčelové potreby
  • zjednodušený spôsob poskytnutia úveru
  • možnosť predĺžiť splatnosť, znížiť splátky a tým rozložiť finančné zaťaženie rodiny klienta
REFINANCOVANIE HYPOTÉKY NAJVÝHODNEJŠIE A NAJLACNEJŠIE

Vyberte si hneď teraz

Výhodná a bezpečná pôžička, už od 3000€.
Bez sprostredkovateľa!

na mesačné splátky

ale vráťte až o 1 rok

pôžičku vrátite na konci